Your address will show here +12 34 56 78
PersonalPhotography

DM Drogerie Slovensko

V roku 2022 som bol súčasťou krásneho projektu spolu s dm drogerie markt Slovensko.

Ilustráciu pre projekt s názvom “Čo nás, ľudí, robí krásnymi?”navrhla talentovaná ilustrátorka Sasha Chagina.

Umelec Jano Wajcko Vajsabel ilustráciu následne preniesol na stenu budovy na Rajskej.

Tento mural meral 270 m2. Jeho realizácia trvala celých 15 dní počas, ktorých bolo mojou úlohou zachytiť život a proces tvorby takejto maľby. Na jej realizáciu sa spotrebovalo 60 litrov farby v 17 rôznych odtieňoch.

VIEW LIVE PROJECT
CLIENT:

dm drogerie Slovensko

Spoluprácovali

Sasha Chagina & Jan Wajcko Wajsabel

Location

Bratislava, Slovensko